مشاهده تعبیر خواب عروسی | تعبیر خواب عروسی چیست

تعبیر خواب عروسی | عروسی در خواب بد است؟

برای مشاهده تعبیر خواب عروسی و عروس شدن در خواب، در این مطلب از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران خواب عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تعبیر خواب کسی در ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر این شخص نزدیک است. زن هم در صورتیکه این خواب را ببیند و نداند داماد کیست تعبیر خواب همین است. با این وجود تعبیرهای متفاوتی در مورد عروسی وجود دارد، برای خواندن آن ها با ما همران باشید.

تعبیر خواب مار

 تعبیر خواب عروسی از نظر امام جعفر صادق (ع)

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

بزرگی و مقام

زیادتی مال

سرحالی و آسایش

خرمی و شادی

خواب عروسی دیگران را دیدن

در صورتیکه در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کردید، یعنی فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید. این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خود را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند.

در صورتیکه رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید. آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

در صورتیکه در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید. این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.

در صورتیکه او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد، شاید شما هم در آینده به او نیاز پیدا کنید.

در صورتیکه خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک را دیدید این خوابی نشانی از مکالمه است که با این دوست درباره رفاقت در آینده ای نزدیک خواهید داشت. احتمال دارد بر سر این بحث کنید که آیا رابطه دوستی به چیزی فراتر از دوستی تبدیل می شود و آیا به رابطه عاشقانه تبدیل می شود یا نه.

تعبیر خواب عروسی آنلی بیتون

در صورتیکه خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید، یعنی به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

در صورتیکه خواب ببینید در جشن عروسی کسی شرکت کرده اید، یعنی امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش می شود و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد

تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند، یعنی از زندگی لذتهای خوبی  خواهید برد. اما در صورتیکه میهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند، یعنی در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است 

تعبیر خواب عروسی دیگران مانند یکی از اعضاء فامیل علامت خصومت در خانواده است

تعبیر خواب ازدواج خواهرتان علامت خطر بزرگ است

تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است

تعبیر خواب عروسی پسرتان یعنی که پولی به دستتان میرسد.

تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره علامت احترام شما در میان دیگران است.

تعبیر خواب عروسی خودم

در صورتیکه در خواب مراسم عقد و عروسی خود را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خود بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت. این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن این تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

در صورتیکه از این تصمیم مطمئن نیستید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید. در صورتیکه در خواب مشاهده کردید با کسی پیرتر عروسی می کنید، این خوابی علامت خوبی نیست و احتمال دارد خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

در صورتیکه در خواب مشاهده کردید در جشن عروسی خود هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه ای می شود، که باعث نیمه کاره ماندن جشن می شود، این خوابی بسیار بدیمن بوده و به این اشاره دارد که رویداد و اتفاقات بدی در خانواده شما و در آینده ای بسیار نزدیک رخ می دهند.

تعبیر خواب عروسی جابر مغربی

در صورتیکه زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، علت است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروسی آنلی بیتون

در صورتیکه دختر ببیند از آراستن عروسی خشنود است، یعنی آرزوهای او برآورده می شود.

در صورتیکه دختر ببیند عروس شده، یعنی ارثی به او می رسد.

در صورتیکه دختر ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می کند، یعنی مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد.

در صورتیکه دختر ببیند عروس شده و غمگین و ناراحت است، یعنی انتظارات او برآورده نمی شود.

در صورتیکه دختر ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، یعنی به وقایعی تلخ روبرو می شود.

در صورتیکه دختر در خواب، در جشن عروسی کسی را با لباس عزا می بیند، یعنی زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

در صورتیکه دختر ببیند عروس شده و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، یعنی حوادثی نامطلوب، خوشی های او را پایمال می کند.

تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

در صورتیکه دیدی غریبه ها و یا کسانی که تو آن ها را نمی شناسی مراسم عقد کنان تو را بر هم میزنن دلالت بر این دارد که زن و مردی بخاطر اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم در زندگی زنانشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر می شوند. در صورتیکه دیدی میان جشن نامزدی تو دعوایی حسابی و پر سر و صدا بلند می شود به معنی شنیدن خبر ناگوار و یا شکست در برنامه ریزی های زندگی ات است.

برای تعبیر خواب به هم خوردن مراسم نامزدی و یا عقد به احتمال بالا معنی مسلم وجود دارد و یعنی شما کاری را در زندگی انجام دادید که مدت هاست به خاطرش عذاب وجدان دارید. در واقع دیدن خواب به هم پاشیدن مراسم های جشن و شادی بیانگر کارهای غلط و بیهوده ما در زندگی دنیاست،

شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که مراسم ازدواج من و همسرم برهم میریزد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل ها من و همسرم سر میگیرد و بخاطر این اتفاق بسیار اندوهگین شدم این رویا چه نعبیری دارد؟ امام صادق (ع) پاسخ دادند به گذشته بازگرد تو کسی را از خود رنجاندی و از تو ناراحت است. سعی کن از ایشان دلجویی نمایی،خب میتوان نتیجه گرفت خاطرات تلخ و یا اشتباه گذشته، بدی کردن در حق دیگران و یا آزار و اذیت دوستان اشنایان از معانی این خواب باشد

جابر مغربی گفته است که این خواب نشانه بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خیانت نتیجه و معنی است. در صورتیکه دیدی مراسم عقد یا نامزدی ات بیخود و بیجهت به هم میریزد با همسرت دچار اختلاف می شوی. در صورتیکه دیدی این بی نظمی و یا به هم خرودن با علت موجه بود دلالت بر جدایی طرفین از یکدیگر دارد.

تعبیر خواب عروسی به روش یونگ

یونگ یکی از بزرگ‌ترین نظریه پردازان علم روانشناسی است، که مطالعات زیادی در زمینه رویا و تعبیر آن انجام داد. در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است، دیدن خواب عروسی نمادی از شروع و تحول جدید در زندگی می‌باشد. عروسی در خواب می‌تواند بازتابی از ایجاد تعهد نیز باشد.

البته در تعابیر دیگری از یونگ، دیدن خواب عروسی می‌تواند نشان دهنده احساس تلخی، غم و اندوه نیز باشد. این دسته از خواب‌ها نشان دهنده نگرانی‌های فرد در زندگی هستند.

در صورتی که فرد در آستانه ازدواج باشد و خواب عروسی کردن را ببیند، می‌توان این خواب را با توجه به استرس‌هایی که او در زندگی واقعی اش دارد تعبیر کرد. عواملی همچون برنامه‌ریزی برای عروسی، تنش میان خانواده‌‌ها و … می‌تواند باعث شود فرد این خواب را ببیند.

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

در صورتیکه در خواب مشاهده کردید با همسر کنونی دوباره ازدواج می کنید، علامت خوبی بوده و یعنی که میان شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است. این خواب احتمال دارد به مرحله جدیدی از زندگی اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه جدیدی بخرید.

تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

محمد ابن سیرین:

در صورتیکه متاهل باشی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده ای، یعنی شرافت و بزرگی به دست می آوری.

آنلی بیتون:

در صورتیکه دختری ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می کند، یعنی نامزد او صادقانه به قول های خود عمل می کند.

تعبیر خواب عروسی زن متاهل

ابراهیم کرمانی:

در صورتیکه کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، علت که مالی بسیار به او میرسد.

در صورتیکه زن شوهردار در ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید، علامت شرف، عزت و زیادتی مال اوست.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر