افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق مستمری بگیران

حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش می یابد

وزارت کار درمورد این که حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش می یابد توضیحاتی را ارائه داد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید

حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش می یابد! وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه انجام می‌شود، اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و حقوق بازنشستگان در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این قشر، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های این وزارتخانه است. وزارت کار درمورد این که حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش می یابد توضیحاتی را ارائه داد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید...

در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون .و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد

در دسته دوم، مستمری بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ .میلیون تومان) افزوده می شود

در دسته سوم، نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر