تعبیر خواب | تعبیر خواب آبنبات چوبی

تعبیر خواب آبنبات | معنی خوردن آبنبات در خواب چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب آبنبات، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آبنبات | معنی خوردن آبنبات در خواب چیست؟

 تعبیرگران امروزی تعبیر خواب آبنبات یا به طور کلی تنقلات شیرین را در خواب نمایانگر لذات دنیوی، مسرت‌های زندگی و عشق‌های خاص می‌دانند. اگر در خواب، خود را در حال تهیه کردن آب نبات دیدید می‌تواند نشانه‌ای از انجام کاری بزرگ و پر سود برای شما باشدمی دانید تعبیر خواب آن چیست؟ . برای یافتن تعبیر خواب و رویای خویش در این مطلب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آبنبات

ابن سیرین می‌گوید:

دیدن چیزهای شیرین در خواب به طور کلی خوشحالی و رزقی حلال است.

در دست داشتن تبر در خواب نشانه چیست؟

هانس کورت مى‌گوید:

اگر ببینید که آبنبات درست مى‌کنید، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد. اگر ببینید که آب نبات مى‌خورید، 

نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعى مى‌باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید آبنبات درست می‌کنید، نشانه آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد.

اگر خواب ببینید جعبه‌ای آبنبات از کسی می‌گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد.

اگر خواب ببینید جعبه‌ای آبنبات برای کسی می‌فرستید ، نشانه آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می‌دهید و با مخالفت او روبرو می‌شوید.

یونگ می‌گوید:

دیدن و یا خوردن آب نبات نمادی از لذت‌های زندگی است و بیانگر زیاده روی نفس اماره است.

 حاملگی در خواب نشانه چیست؟

 

معبران غربی می گویند: دیدن آبنبات در خواب نویدگر رویدادهای خوشایند و درخشان در زندگی است. این خواب بیشتر توسط کسانی دیده می‌شود که تصمیمات بی‌ملاحظه می‌گیرند اما روانشناسان معتقدند که این دسته از مردم معمولا موفق هستند. دیدن آبنبات در حالات مختلف در خواب تعابیر گوناگونی دارد.

  • خریدن آبنبات: مشکلات جزئی
  • فروختن آبنبات: خوشگذرانی
  • مکیدن آبنبات: لذت بردن 
  • خرد کردن آبنبات: انجام کار سخت با درآمد کم
  • مهمان کردن دوستانتان به صرف آبنبات: ازدواج شاد 
  • شمردن آبنبات: مهمان داشتن

نکته:

رویاهایی مانند آب نبات و یا شیرینی جات همواره با توجه به مزه و نوع آن تفسیر می‌گردند. احساسی که رویابین در هنگام خوردن این نوع تنقلات پیدا می‌کند می‌تواند ملاک تعابیر خواب قرار گیرد. در تعبیر خواب شیرینی این موضوع به طور دقیق بیان شده است.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب عزرائیل به تو چیز شیرینی بدهد بدان معنیست که مردن تو به آسانی و راحتی انجام می‌پذیرد.

تعبیر خواب آبنبات خوردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب خوردنی شیرین بخوری به شادی و نشاط تعبیر می‌شود.

در دست داشتن خنجر در خواب نشانه چیست؟

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید آبنبات می‌خورید، علامت آن است که پیر و جوان به تفاهم می‌رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است.

اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه‌ای می‌خورید، دلالت بر آن دارد که بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر