فال قهوه | فال قهوه متولدین ماه های سال | فال قهوه طالع بینی

فال قهوه روزانه | فال قهوه امروز 24 شهریور 1401

فال قهوه ماه تولد خود را به صورت روزانه هر روز در این بخش از سایت ویکی کردی دنبال کنید.

اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورت های بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال قهوه بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد. قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

فال قهوه روزانه متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

قوری: خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

کاسه واژگون: درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

کتاب: گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

آب فشان: موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

حلقه گل: غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

چغندر: دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

ماهی: موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت - پول - سعادت

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

مربع: میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

شمشیر: مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

فال قهوه روزانه متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

نهنگ: خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

نامه: خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

بار و اندوخته: پس انداز

اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

کاسه: رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

فال قهوه روزانه متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

بطری: به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

فال قهوه روزانه متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

کاسه واژگون: درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

زنبور: شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

خیمه: تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

فال قهوه روزانه متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

زنبور: شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

قلب: روابط عاطفی

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

ترازو: نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

فال قهوه روزانه متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

کژدم: دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

کتاب: گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

فال قهوه روزانه متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

دیگ: صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

میخ: سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

فال قهوه روزانه متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق – متانت در رفتار

چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

فال قهوه روزانه متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

میمون: زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

پرنده: خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

عصا: دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

فال قهوه روزانه متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

ریسمان: عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر