تست شخصیت شناسی | سرگرمی و خودشناسی

کلی نگری یا جزئی نگر؟ | تست شخصیت شناسی تصویری

پاسخ شما به تست شخصیت شناسی زیر، مشخص می کند که شما فردی کلی نگر هستید یا جزئی نگر.

کلی نگری یا جزئی نگر؟ | تست شخصیت شناسی تصویری

تست شخصیت شناسی، سرگرمی جالب و مفیدی است که به بررسی پاسخ های شما می پردازد و بر اساس آن، بخش هایی از شخصیتتان را مشخص می کند. تست شخصیت شناسی تصویری نمی تواند یک تصویر کامل روانشناختی و علمی از شخصیتتان  به شما بدهد اما اطلاعات کلی ای درباره شخصیت تان ارائه می دهد که در نظر گرفتن آن می تواند سودمند باشد. در این تست شخصیت شناسی در تصویر زیر ابتدا چه چیزی مشاهده کردید؟

تست شخصیت شناسی

کروکودیل

این بدان معناست که شما به احتمال زیاد کسی هستید که اغلب تمایل دارد به تصویر بزرگتر چیزها نگاه کند. وقتی چیزهای بزرگتری وجود دارد که می توانید روی آنها تمرکز کنید، ممکن است چیزهای کوچک را مانند قدم زدن در طبیعت، امری بدیهی بدانید. همچنین شما احتمالاً یک فرد بسیار عملی هستید.

 قایق

این بدان معناست که شما به جزئیات کوچک توجه زیادی دارید. شما اغلب به عنوان فردی منحصر به فرد، دمدمی مزاج و خلاق توصیف می شوید. سعی کنید زیاد درگیر تمرکز روی جزئیات کوچک نشوید و تصویر بزرگ را فراموش نکنید. 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر